Warning: include(languages/lang_.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /alt/home/webmaster.airstal/html/index.php on line 38

Warning: include(languages/lang_.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /alt/home/webmaster.airstal/html/index.php on line 38

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'languages/lang_.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /alt/home/webmaster.airstal/html/index.php on line 38
Części do klimatyzacji samochodowej - regeneracja sprężarek klimatyzacji Łódź - Airstal
   
  • SunAir
_AKTUALNOSCI
05-06-2018
RODO
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Szanowny Kliencie, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Z tego powody informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Kto jest administratorem Państwa danych? Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Airstal Sp. z o. o. z siedzibą w Jordanowie 4, 95-060 Brzeziny. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych? Pana/i dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży i obsługą gwarancyjną zakupionego towaru. W tym celu Pana/i dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i/lub naprawy, wystawienia dokumentu sprzedaży (Faktura VAT) oraz realizacji transportu zakupionego towaru. Zakres przetwarzanych danych osobowych: a) w przypadku faktury VAT: imię i nazwisko, pełny adres, numer PESEL lub NIP, b) w celach realizacji zamówienia wysyłkowego za pośrednictwem firm kurierskich: imię i nazwisko, adres dostarczenia towaru oraz numer telefonu lub adres e-mail, c) w przypadku zgłoszenia naprawy na podstawie gwarancji/rękojmi: imię i nazwisko, dane kontaktowe(adres, numer telefonu, e-mail). W przypadku wystawienia faktury VAT, dane osobowe podawane są na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491). Wszelkie inne dane osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celami, dla których są zbierane. Brak udostępnienia danych do faktury VAT, uniemożliwi jej wystawnie, tym samym Airstal Sp. z o. o. jako dowód zakupu wystawi paragon. Brak udostępnienia danych wysyłkowych, w przypadku gdy adres dostawy jest różny od adresu podanego do faktury VAT, skutkować będzie niezrealizowaniem zamówienia. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe? Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy lub umowy w szczególności: a) uprawnione organy podatkowe do wglądu do dokumentów księgowej zawierającej Pani/a dane osobowe oraz, b) Poczta Polska i/lub firmy kurierskie uprawnione na podstawie zawartej z administratorem odrębnej umowy w celu dostarczenia wskazanej osobie na wskazany adres zamówionego towaru. Jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe przez okres 5 lat po zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT. Jakie są Państwa prawa w stosunku do przekazanych danych osobowych? Administrator informuje, iż ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz przeniesienia danych, o ile prawo na to zezwala. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się listownie (adres do korespondencji: Airstal Sp. z o. o. – Administrator Danych Osobowych 95-060 Brzeziny Jordanów 4), telefonicznie (tel: +48 (46) 874 66 46 wew.5), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: ado@airstal.com.
_KONTAKT_Z_NAMI
Airstal Sp. z o.o.

_ADRES:_TELEFONY:_INTERNET:

SEBDAN.PL ©2014